Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula

Naziv projekta. Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula

Nositelj projekta: Općina Marčana
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond; projekt je financiran iz europskog socijalnog fonda, Operativnog progama Učinkoviti ljudski ptencijeli 2014.-2020.
Trajanje: 28. svibnja 2021. – 28. svibnja 2023.
Lokacija: Istarska županija
Ukupna vrijednost projekta: 2.201.232,00 kn
Ukupna sredstva za Udrugu cerebralne paralize Istarske županije: 185.218,00 kn

 

Osobe s invaliditetom spadaju u najbrojniju svjetsku manjinu te se, između ostalog, ubrajaju i u teže zapošljivu skupinu. Nemogućnost zapošljavanja često i školovanja, bilo radi vrste invaliditeta ili infrastrukturnih barijera, stavlja osobe s invaliditetom u nezavidan položaj egzistencijalnog problema. Kako bi se osobe s invaliditetom punopravno uključile u zajednicu, potrebno je omogućiti adekvatnu podršku na području obrazovanja, profesionalnog usmjeravanja i u konačnici zaposlenja, što uključuje zapošljavanje uz podršku te prilagodbu radnog mjesta.

Korisnici usluga Udruga, među kojima i osobe s cerebralnom paralizom, na tržištu se rada nerijetko susreću s neadekvatnom infrastrukturom radnog mjesta, te nedovoljnom informiranošću poslodavaca o prilagodbi radnog mjesta i njegovog okruženja.

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina. Uz navedeno, cilj je kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina osvijestiti o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice. Dodatno, posebna pažnja ide u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Kroz ovaj projekt provoditi će se aktivnosti osnaživanja i pripreme ranjivih skupina za lakše zapošljavanje, te aktivnosti pripreme i osvještavanja poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina te njihovo umrežavanje i potencijalno matchiranje. Nadalje, educirati će se mentori i osigurati njihove plaće za praćenje osoba iz ranjivih skupina na posao kako bi im olakšali prilagodbu i pomogli u prilagodbi i savladavanju poteškoća u prvih nekoliko mjeseci zaposlenja. Nadalje, u sklopu ovog projekta izraditi će se edukacijski kurikulum „Manager i management društvenog poduzeća“ te provesti edukacije budućih društvenih poduzetnika, provoditi radionice društvenog inoviranja te izraditi program djelovanja Social impact HUBa. Uz sve to predviđeno je niz PR aktivnosti sa ciljem osvještavanja o važnosti socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz medijsku kampanju, kratki dokumentarni film, video sadržaje, javne događaje, te suradnju sa influencerima.

Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

Održan prvi partnerski sastanak projekta financiranog kroz ITU mehanizam Urbanog područja Pula

18.06.2021.

Održan je prvi partnerski sastanak u sklopu projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je u srijedu 16. lipnja ove godine u sklopu projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ prisustvovala je partnerskom sastanku u Općini Marčana koja je i nositelj projekta. Sastanku su prisustvovali i načelnik Općine Marčana Predrag Pliško, pročelnik Zlatko Cetina te voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i projekte Jakov Benazić uz predstavnike partnerskih organizacija sa područja južne Istre – Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije te Udruga cerebralne paralize Istarske županije.

Na sastanku su partnerima detaljno predstavljene sve aktivnosti te je utvrđena raspodjela obveza i odgovornosti po projektu. Partneri su upoznati sa aktivnostima drugih te je usklađen vremenski tijek aktivnosti u projektu. Sukladno navedenome, dogovorene su prioritetne aktivnosti prvog tromjesečja projekta te pripreme za iste, a one se odnose na adaptacije prostora udruga partnera kako bi se adekvatno pripremili za provedbu svih aktivnosti projekta kroz naredne dvije godine te mapiranje potencijalnih sudionika u projektnim aktivnostima i njihovu zapošljavanju.

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina. Uz navedeno, cilj je kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina osvijestiti o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice. Dodatno, posebna pažnja ide u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Održano službeno potpisivanje Partnerskih Ugovora

30.06.2021.

Danas su potpisani službeni partnerski ugovori u sklopu projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ u Općini Marčana koja je i nositelj projekta. Potpisivanju su prisustvovali načelnik Općine Marčana Predrag Pliško, te voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i projekte Jakov Benazić uz predstavnike partnerskih organizacija sa područja južne Istre – Udruga slijepih Istarske županije (Katja Meden, predstavnica), Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije (Alma Zulim, predstavnica), Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre (Ozren Catela, predsjednik), Društvo multiple skleroze Istarske županije (Snježana Raić, predsjednica) te Udruga cerebralne paralize Istarske županije (Gordana Hosni Hrvatin, predsjednica) i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (Helga Možé, upraviteljica).

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ ukupnog iznosa 2.201.232,00 kn za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina a posebna pažnja biti će posvećena smanjenju diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Kroz ovaj projekt provoditi će se aktivnosti osnaživanja i pripreme ranjivih skupina za lakše zapošljavanje, te aktivnosti pripreme i osvještavanja poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina te njihovo umrežavanje i potencijalno matchiranje. Nadalje, educirati će se mentori i osigurati njihove plaće za praćenje osoba iz ranjivih skupina na posao kako bi im olakšali prilagodbu i pomogli u prilagodbi i savladavanju poteškoća u prvih nekoliko mjeseci zaposlenja. Nadalje, u sklopu ovog projekta izraditi će se edukacijski kurikulum „Manager i management društvenog poduzeća“ te provesti edukacije budućih društvenih poduzetnika, provoditi radionice društvenog inoviranja te izraditi program djelovanja Social impact HUBa. Uz sve to predviđeno je niz PR aktivnosti sa ciljem osvještavanja o važnosti socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz medijsku kampanju, kratki dokumentarni film, video sadržaje, javne događaje, te suradnju sa influencerima.

Projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

Održan je 2. partnerski sastanak u sklopu projekta financiranog kroz ITU mehanizam

15.10.2021.

Nastavljaju se aktivnosti po projektu Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula. U srijedu, 13.10.2021. održan je drugi partnerski sastanak u prostorima Udruge slijepih Istarske županije. Sastanku su prisustvovale sve partnerske organizacije kako slijedi: Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije i Udruga cerebralne paralize Istarske županije.

Na sastanku su partneri međusobno predstavljali dosad učinjeno po pitanju aktivnosti na projektu. Završena su individualna savjetovanja ranjivih skupina i pristupa se daljnjim koracima u smjeru njihova dodatnog obrazovanja koje će ih učiniti kompetentnijima za daljnji nastup na tržištu rada koji ih očekuje. Uz to, radovi adaptiranja prostora udruga partnera privode se kraju što znači kako će projektne aktivnosti nadalje moći biti održavane u prostorima svih ostalih partnerskih organizacija.

S druge strane, razvija se Program pristupu poslodavcu koji će sadržati mapirane poslodavce koji pokazuju spremu zapošljavati ranjive osobe s invaliditetom i time ispuniti svoje dužnosti po zakonu. (Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, a obveza kvotnog zapošljavanja može se ispuniti zapošljavanjem osoba s invaliditetom, korištenjem zamjenske kvote, plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom ili kombinacijom navedenim načina.) Dio tih poslodavaca prisustvovat će umrežavanju sa ranjivih skupinama koje će služiti boljem upoznavanju i lakšem povezivanju poslodavaca i potencijalnih zaposlenika, osoba s invaliditetom. Nadalje, uskoro slijedi početna konferencija projekta na kojoj će široj javnosti biti predstavljena ideja i plan aktivnosti po projektu. Dodatno, aktivno se radi na uključivanju ranjivih skupina koje nisu članovi/ce udruga partnera kako bi učinak projektnih aktivnosti bio što veći, isto kao i broj zaposlenih osoba s invaliditetom kroz ovaj projekt. 

Početna konferencija projekta financiranog kroz ITU mehanizam

16.11.2021.

Danas je u multimedijalnoj dvorani dječjeg vrtića Vrtuljak u Marčani održana početna konferencija projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“. Tema konferencija bila je zapošljavanje ranjivih skupina. Konferencija se održala u hibridnom obliku – uživo i na platformi Zoom sa prijenosom uživo na FB stranicu Zaklade Istra. Konferenciji su prisustvovali načelnik Općine Marčana Predrag Pliško, te voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i projekte Jakov Benazić uz predstavnike partnerskih organizacija sa područja južne Istre – Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije te Udruga cerebralne paralize Istarske županije i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ ukupnog iznosa 2.201.232,00 kn za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina, a posebna pažnja biti će posvećena smanjenju diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Konferencija je, nakon uvodnih govora i pozdrava, obrađivala izazove zapošljavanja populacije slijepih, predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić prezentirao je problematiku zapošljavanja slijepih osoba dok je Katja Meden prezentirala mogućnosti njihova zapošljavanja u sklopu Projekta. Nakon toga prezentirane su specifičnosti problematike zapošljavanja gluhih osoba, tajnica Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije Alma Zulim  predstavila je svakodnevne probleme i nerazumijevanje javnosti s kojima se osobe oštećena sluha susreću. Gošće javne tribine – „Iskustvo zapošljavanja osoba s invaliditetom“ bile su Danijela Maružin, vlasnica društvenog poduzeća Punkt, Mirjana Radulović, predstavnica Saveza udruga Rojca, Višnja Popović, ravnateljica Škole za odgoj i obrazovanje Pula te Zuzana Hoti Radolović, tajnica Udruge osoba s tjelesnim invaliditetom. Tijekom tribine mogla su se čuti vrijedna iskustva zapošljavanja ili sudjelovanja u procesu zapošljavanja ranjivih skupina. Za kraj, Višnja Rakin iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka održala je prezentaciju o ulozi Centra u zapošljavanju osoba s invaliditetom. Tijekom ove konferencije potaknuo se javni diskurs o temi i problematici, otkrili se novi izazovi, ali i nove mogućnosti zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula.

Projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

Poziv poslodavcima – zapošljavanje ranjivih skupina

04.03.2022.

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina te rezultirati njihovim dugoročnim i održivim zapošljavanjima. Intencija nam je poslodavce upoznati s mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina te ih potaknuti na zapošljavanje za koje se nudi i podrška kroz educirane radne asistente/mentore zaposlenim osobama ranjivih skupina.

Pozivaju se poslodavci sa područja južne Istre na uključenje u procese zapošljavanja osoba iz ranjivih skupina, a s namjerom da se informiraju o sljedećim temama:

 • zakonska regulativa
 • kvotno zapošljavanje
 • zamjenske kvote
 • arhitektonska prilagodba radnog okruženja
 • prilagodba radnih jedinica i procesa
 • korištenje mjera i subvencija za zapošljavanje ranjivih skupina
 • prilagodba kolektiva 
 • radni asistenti/mentori
 • ostali mogući oblici zapošljavanja ranjivih skupina

Za više informacija slobodno se javite na sljedeći e-mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

U Kinu Valli održana emotivna premijera dokumentarnog filma „Skriveni pupoljci boljeg društva“

06.12.2022.

U petak, 02.12.2022. godine održana je premijera kratkog dokumentarnog filma “Skriveni pupoljci boljeg društva”. Dokumentarni film nastao je u okviru ESF projekta „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ te tematizira problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom. Dokumentarac nastoji senzibilizirati širu javnost, posebice poslodavce, o mogućnostima i važnosti zapošljavanja osoba iz ranjivih skupina, a i ujedno po tom pitanju ohrabriti i same osobe koje pripadaju ranjivim skupinama, u ovom slučaju osobe s invaliditetom.

Priče ispričane od strane samih aktera, osoba s invaliditetom (Jelena Vuković, Emilio Zonta, Lorena Buić, Silvija Mulaček, Daniela Maretić Igić, Jadran Balenović, Alma Zulim), govore o njihovim razmišljanjima, radu, poteškoćama, ali i prilikama koje su dobili te dočaravaju važnost ove teme, ali i svjedoče o potencijalu koji postoji, a koji nažalost nije u potpunosti iskorišten.

Prisutne je na početku pozdravila Ivona Močenić, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, koja je zahvalila svima koji su na bilo koji način doprinijeli dokumentarnom filmu te je izrazila ponos što se njegova premijera odvija upravo u pulskom Kinu Valli. Nakon projekcije filma, župan Istarske županije, Boris Miletić čestitao je na inicijativi da se putem ovog dokumentarnog filma kod pojedinaca pokuša ukloniti predrasude te je izjavio kako ga smatra vrlo poticajnim za one poslodavce koji će u budućnosti razmišljati o zapošljavanju pripadnika ranjivih skupina. 

Dokumentarni film su izradili: Darko Privrat (snimatelj i scenarij), Hugo Vojak (snimatelj), Lovro Buva (redatelj i montažer), Sandrino Požežanec (animacija), Bojan Kondres (obrada zvuka), dok je naraciju odradio Ivica Gunjača.

„Intencija je da ovaj dokumentarni film pogleda što više ljudi, i u ostalim gradovima naše zemlje, posebno u našoj županiji, a to nam je sljedeći korak“ rekla je upraviteljica Zaklade Istra-Fondazione Istria, Helga Možé

U svojem obraćanju publici, Darko Privrat se emotivno zahvalio akterima dokumentarnog filma što su s njim podijelili svoje životne priče i na taj mu način pomogli da se i sam osvijesti po pitanju osoba s invaliditetom i poteškoća s kojima se one susreću, te na tome što su u njemu pobudili potrebu da nastavi poduzimati ono što može da se situacija promijeni nabolje.

Lovro Buva, redatelj filma, sažeo je bit dokumentarnog filma izjavivši kako ćemo bolje društvo postati tek onda kada shvatimo potencijal koji imaju osobe s invaliditetom.

Kao zahvala za njihov doprinos dokumentarnom filmu „glumcima“ su simbolično uručene crvene ruže, simboli njihove borbe i uspjeha da postanu jednakovrijedni članovi društva, te USB s dokumentarnim filmom kao trajna uspomena na njihovo sudjelovanje.

Akteri su se i sami obratili publici te je tako Jelena Vuković zahvalila snimateljskoj ekipi na prilici da pokaže kako osobe s invaliditetom nisu manje vrijedni članovi društva, na što se nadovezao i Emilio Zonta koji je je izjavio kako nema toga što osoba ne može, neovisno o poteškoćama koje ima, samo se treba pružiti priliku te će se poslodavci pozitivno iznenaditi. Na tragu toga, Lorena Buić je rekla kako će onda kada se osvijeste, poslodavci zapravo biti na dobitku, dok je Alma Zulim zahvalila na prilici da bude dio ovog dokumentarnog filma koji smatra velikim iskorakom prema osvještavanju pojedinaca i poslodavaca. Silvija Mulaček i Jadran Balenović iskoristili su priliku da izraze veliku zahvalnost svojim poslodavcima koji su im omogućili da rade i budu samostalni te da se osjećaju korisnim članovima društva.

Vrlo lijep i emotivan događaj koji je okupio ljude koji teže ka boljem i inkluzivnijem društvu. U konačnici, kao što i sam dokumentarni film poručuje: „Nemojmo zalijevati korov predrasuda, potencijal osoba s invaliditetom u Hrvatskoj gotovo je neotkriven, ali kada se otkrije postat će pupoljak boljeg društva.“.

Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula. Nositelj projekta je Općina Marčana, a partneri su: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije. Davatelj financijske potpore je Europski socijalni fond, a projekt traje od 28.5.2021. do 28.5.2023. te se provodi na Urbanom području Pula.     

Informacije za poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom

16.03.2022.

Zapošljavanje ranjivih skupina, posebice osoba s invaliditetom, velik je izazov kako za samu osobu koja se želi zaposliti tako i za poslodavca. Kroz projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ radi se upravo na povećanju zapošljavanja ranjivih skupina.
Trenutno je otvoren poziv poslodavcima sa područja južne Istre koji su zainteresirani saznati više o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom da se jave kako bi ih upoznali sa:

 • zakonskom regulativom

 • kvotnim zapošljavanjem

 • zamjenskim kvotama

 • korištenju mjera i subvencija za zapošljavanje ranjivih skupina

 • arhitektonskim prilagodbama radnog okruženja

 • prilagodbi radnih jedinica i procesa

 • prilagodbi kolektiva 

 • mogućnosti uključivanja radnih asistenta/mentora

 • te o ostalim mogućnostima i oblicima zapošljavanja ranjivih skupina

Više informacija o svemu tome dostupno je i na novoj web stranici zaposliosi-istra.hr. Stranica objedinjuje informacije o zapošljavanju ranjivih skupina, posebice osoba s invaliditetom kao što su poticaji za poslodavce, kvote, zaštitne radionice i slično a koje su važne poslodavcima ali i samim ranjivim skupinama. Osim toga, prikazani su različiti oblici zapošljavanja ranjivih skupina kroz društvena poduzeća iz okruženja. Uz navedeno objavljuju se i redovne aktivnosti projekta koje aktivno doprinose povećanju zapošljivosti i novim održivim zaposlenjima osoba pripradnika ranjivih skupina u Istri.
Za dodatna pitanja i pojašnjenja molimo javiti se na mail zaklada@civilnodrustvo-istra.hr ili putem telefona na 052/212-938.
Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

Skip to content