Naziv projekta. Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula

Nositelj projekta: Općina Marčana
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond; projekt je financiran iz europskog socijalnog fonda, Operativnog progama Učinkoviti ljudski ptencijeli 2014.-2020.
Trajanje: 28. svibnja 2021. – 28. svibnja 2023.
Lokacija: Istarska županija
Ukupna vrijednost projekta: 2.201.232,00 kn
Ukupna sredstva za Udrugu cerebralne paralize Istarske županije: 185.218,00 kn

 

Osobe s invaliditetom spadaju u najbrojniju svjetsku manjinu te se, između ostalog, ubrajaju i u teže zapošljivu skupinu. Nemogućnost zapošljavanja često i školovanja, bilo radi vrste invaliditeta ili infrastrukturnih barijera, stavlja osobe s invaliditetom u nezavidan položaj egzistencijalnog problema. Kako bi se osobe s invaliditetom punopravno uključile u zajednicu, potrebno je omogućiti adekvatnu podršku na području obrazovanja, profesionalnog usmjeravanja i u konačnici zaposlenja, što uključuje zapošljavanje uz podršku te prilagodbu radnog mjesta.

Korisnici usluga Udruga, među kojima i osobe s cerebralnom paralizom, na tržištu se rada nerijetko susreću s neadekvatnom infrastrukturom radnog mjesta, te nedovoljnom informiranošću poslodavaca o prilagodbi radnog mjesta i njegovog okruženja.

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina. Uz navedeno, cilj je kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina osvijestiti o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice. Dodatno, posebna pažnja ide u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Kroz ovaj projekt provoditi će se aktivnosti osnaživanja i pripreme ranjivih skupina za lakše zapošljavanje, te aktivnosti pripreme i osvještavanja poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina te njihovo umrežavanje i potencijalno matchiranje. Nadalje, educirati će se mentori i osigurati njihove plaće za praćenje osoba iz ranjivih skupina na posao kako bi im olakšali prilagodbu i pomogli u prilagodbi i savladavanju poteškoća u prvih nekoliko mjeseci zaposlenja. Nadalje, u sklopu ovog projekta izraditi će se edukacijski kurikulum „Manager i management društvenog poduzeća“ te provesti edukacije budućih društvenih poduzetnika, provoditi radionice društvenog inoviranja te izraditi program djelovanja Social impact HUBa. Uz sve to predviđeno je niz PR aktivnosti sa ciljem osvještavanja o važnosti socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz medijsku kampanju, kratki dokumentarni film, video sadržaje, javne događaje, te suradnju sa influencerima.

 

Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

Skip to content