Međunarodni ljetni kamp “Sunce I avantura”

Ljetni međunarodni kamp “Sunce i avantura”  održao se prvi puta početkom 2009. godine.

U međunarodnom kampu koji se već četiri godine održava u autokampu Medulin sudjeluje 10-ero djece s cerebralnom paralizom iz Istre o kojima brinu volonteri iste dobi,  te 10-ero djece iz Poljske oboljela od leukemije o kojima brinu njihovi profesionalni kadrovi (liječnik, sestra, psiholog, defektolozi i slično).

Sva djeca u kampu su u dobi od 8-19 godina, a svaka grupa organizira i plača svoj vlastiti smještaj i prehranu u istom kampu i u istom restoranu. Naša su djeca u kampu smještena u šatoru, ali zbog manjka financijskih sredstava u kampu borave samo preko dana, a u šatoru prespavaju samo volonteri koji ih dočekuju, brinu njima, hrane, brinu o higijeni i ostalim potrebama djece sa CP-om. 

 

Također, zbog manjka financijskih sredstava, kamp traje samo 5 dana, a poljskim gostima kamp traje 10 dana. 

U periodu kada su sva djeca zajedno u kampu organiziraju se brojne zajedničke aktivnosti, kao što su plivanje i ronjenje, likovne radionice te kazališna radionica koja je neverbalnog karaktera kako bi naša i poljska djeca zajedno mogla surađivati bez jezičnih prepreka u pripremi predstave te zadnji dan kampa prikazati konačne rezultate svim sponzorima i donatorima. 

Djeca su vrlo sretna jer imaju jedinstvenu priliku da se odvoje od roditelja i druže sa svojim vršnjacima (volonterima koji imaju 16-20 godina) koji vrlo odgovorno brinu o njima. 

Jedan od pokazatelja uspješnosti kampa je i taj što djeca, kao i njihovi volonteri, svake godine inzistiraju na održavanju kampa.

Glavni je cilj ovoga projekta socijalizacija djece s cerebralnom paralizom.

Projekt se provodio dugi niz godina.

Skip to content